Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei
(IzVeTSKKEI)