Teorētiskās izpētes darba grupas

Pētnieciskā jomaAtbildīgais / komanda
Izglītība kā vērtība sociālekonomiskā kontekstā un uzņēmējdarbībāMaira Leščevica (ViA)
Iveta Mietule (RTA)
Vija Melbārde (ViA)
Zane Gusta (LiepU)
Santa Lemša (ViA doktorante)
Izglītība kā vērtība pedagogu sagatavošanā (bijušie, topošie un esošie pedagogi)Maija Ročāne (LiepU)
Svetlana Ušča (RTA)
Dina Bethere (LiepU)
Pāvels Jurs (LiepU)
Ivita Pelnēna (LiepU doktorante)
Elita Špehte (LiepU doktorante)
Izglītība kā vērtība kultūras jomāLinda Pavītola (LiepU)
Lāsma Latsone (LiepU)
Dace Stieģele (LiepU doktorante)
Izglītība kā vērtība sociālā atbalsta jomāVelta Ļubkina (RTA)
Svetlana Ušča (RTA)
Aigars Andersons (VIA)
Ingūna Griškēviča (LiepU)
Santa Striguna (LiepU)
Lāsma Pudule (RTA)
Mājaslapas izveide un uzturēšanaKaspars Vārpiņš (LiepU)
Apzīmējumi: LiepU – Liepājas Universitāte, ViA – Vidzemes augstskola, RTA – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija