Prezentācijas

2023.gada 23., 24.novembris

Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLP) projekts “Izglītības vērtības transformācija sociālās un kultūras kopienas ekonomiskajai izaugsmei” (IzVeTSKKEI) Liepājas Universitātē organizēja sezonālo skolu “Izglītības vērtība: Vakar, šodien, rīt”, kura norisinājās hibrīdformātā ar klātienes un attālinātajiem dalībniekiem.

Prezentācijas un rezultāti no sezonālās skolas:


2023.gada 29., 30.jūnijs

Aigars Andersons, sadarbībā ar Gjulio Zefi, Siegfried Ritter un Jozef Bushati piedalījās EUDRES Eiropas nākotnes universitāšu tīkla “Citizen Science” konferencē ar plakātprezentāciju “Physical activity and sport recovery model in post COVID-19 period” (Fiziskās aktivitātes un sporta atveseļošanās modelis pēc COVID-19 periodā). Plakātprezentācija aplūkojama šeit.


2023.gada 6.maijs

Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLP) projekts “Izglītības vērtības transformācija sociālās un kultūras kopienas ekonomiskajai izaugsmei” (IzVeTSKKEI) sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļu organizēja vebināru, kura laikā pētnieku grupas no Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Vidzemes Augstskolas prezentēja sava pētījuma rezultātus un organizēja diskusiju par izglītības vērtību sabiedrībā. Izglītības vērtības izpratne tika skatīta četros virzienos: skolotāju izglītībā, sociālā sfērā un mūžizglītībā, uzņēmējdarbībā un kultūras kontekstā.

Prezentācijas no vebināra:

Ievada prezentācija par vebināru un projektu
Skolotāji – Skolotāju profesionālā veiktspēja izglītības vērtību transformācijas kontekstā
Sociālā joma – Izglītības vērtību transformācija mūžizglītībā
Uzņēmēji – Izglītība kā vērtība sociālekonomiskā un uzņēmējdarbības kontekstā
Kultūra – Izglītības kā vērtības izpratne un transformācija kultūras kontekstā


2023.gada 12.-15.aprīlis

Teorētiskās izpētes darba grupa “Izglītība kā vērtība sociālā atbalsta jomā” piedalījās Valmierā notiekošajā Nodrplus projekta “VAKEN” starptautiskajā simpozijā / konferencē ar plakātprezentāciju “Transformation of educational value for social community development” (Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas attīstībai), kur prezentēja daļu no mūsu projekta rezultātiem. Plakātprezentācija aplūkojama šeit.


2021.gada 26.oktobris

Dr.Paed. Pāvels Jurs un Ph.D., asoc.prof. Lāsma Latsone ar prezentāciju “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei” piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi un Valsts izglītības attīstības aģentūru) organizētajā pasākumu cikla “Pieslēdzies zinātnei!” pētniecības projektu prezentācijā “Izglītība, veselība, tiesiskums, iekļaušana, drošība – dzīves kvalitāte un labklājība ikvienam?”.

Projekta prezentācija pdf formātā pieejama šeit.

Videoieraksts no pasākuma: https://youtu.be/ANNnfBC9jxg?t=7581