Uzsākts projekts IzVeTSKKEI

2021.gada janvārī Liepājas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Vidzemes Augstskolu uzsāka īstenot Latvijas Zinātnes padomes finansēto Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un…