Aizvadīts pirmais klātienes projekta darba seminārs

2021.gada 16.un 17.augustā Liepājā norisinājās Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu konkursa finansētā projekta “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei” (IzVeTSKKEI) (projekta Nr. lzp-2020/1-0178) pirmais klātienes darba seminārs uz kuru ieradās arī projekta partneri no Valmieras un Rēzeknes.

Darba sanāksmes ietvaros norisinājās darbs pie projekta, atskatoties uz paveikto, kā arī plānojot empīrisko pētījumu un citas nepieciešamās darbības projekta veiksmīgai norisei.

Projekta darba semināra ietvaros, pirmajā dienā, attālināti ar vieslekciju piedalījās arī Bishop Grosseteste University (Linkolna, Lielbritānija) profesors Julian Stern. Vieslekcijas tēma bija par izglītības vērtību izpratni – “The spirit of education: Learning as a way of being”. Tikmēr otrajā projekta dienā projekta partneri tikās un diskutēja ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Kristīni Niedri-Lahteri un Liepājas Biznesa inkubatora vadītāju Gintu Reķēnu. Par diskusijas atslēgvārdiem tika izvēlēti – izglītības vērtība, transformācija, sociālā atdeve, sabiedrības izaugsme (sociālekonomiskais un kultūras konteksts) un reģionālais konteksts.

Projekta darba semināra noslēgumā projekta partneri tikās un iepazinās ar reģionālās uzņēmējdarbības pārstāvjiem un papildināja savas zināšanas, kā tā var ietekmēt kultūras vērtību saglabāšanu.

Foto: G.Čiževskis