Prezentē projektu pasākumā “Pieslēdzies zinātnei!”

2021.gada 26.oktobrī Dr.Paed. Pāvels Jurs un Ph.D., asoc.prof. Lāsma Latsone ar prezentāciju “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei” piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi un Valsts izglītības attīstības aģentūru) organizētajā pasākumu cikla “Pieslēdzies zinātnei!” pētniecības projektu prezentācijā “Izglītība, veselība, tiesiskums, iekļaušana, drošība – dzīves kvalitāte un labklājība ikvienam?”.

Projekta prezentācija pdf formātā pieejama šeit.

Videoieraksts no pasākuma: