Anketa – aicinājums novērtēt izglītības vērtību

Attēls: fauxels from Pexels

Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Valsts pētījumu programmas atbalstītu projektu “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajā izaugsmē”   (https://izglitibasvertiba.liepu.lv). Projekta mērķis ir izpētīt izglītības vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē izglītības, sociālekonomiskā un kultūras kontekstā.

Projekta ietvaros tika izstrādāta anketa, ar kuras palīdzību projekta pētnieki vēlas noskaidrot Latvijas sabiedrības viedokli par izglītības vērtību. Anketā paredzētas speciālas sadaļas uzņēmējiem, studentiem, pedagogiem, vecākiem un bezdarbniekiem. Iegūtie pētījumu dati tiks izmantoti augstskolu darbā studiju procesa satura pilnveidei, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas pētījumu iesaistīto reģionu rīcībpolitikas veidotājiem.

Aicinām ikvienu interesentu sniegt savu ieguldījumu izglītības procesa pilnveidošanā, aizpildot anketu. Aprēķinātais anketas aizpildīšanas laiks ir no 5 līdz 15 minūtēm. Saite uz aptaujas anketu –

https://www.visidati.lv/aptauja/1826331340/.

Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Ph.D.asoc.prof. Lāsmu Latsoni (lasma.latsone@liepu.lv) vai projekta vadošo pētnieku Dr.paed. prof. Pāvelu Juru (pavels.jurs@liepu.lv).